ORTAKLAR


Aigai bilimsel kazıları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleri ve denetiminde, İzmir Ege Üniversitesi‘nden Prof. Dr. Ersin Doğer başkanlığında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülmektedir.
www.aigai.info
Depremler, volkanisma, kıtaların kayması yer küremizin içindeki dinamik olayların dışa vuran belirtileridir . Yer içindeki bu olayları anlamak insanlık icin önemlidir, çünkü yanlız doğal afetler değil aynı zamanda yer altı zenginliklerinin olusumu da bunlara bağlıdır. Jeofizik, yer kürenin iç yapısını özellikle de kıtaların, okyanus çukurlarının ve dağların yapısını ve gelişimini bilimsel olarak araştırmaktadır. Tomografi ve diger fiziksel metodların yardımı ile uygulamalı jeofizik yer altı zenginliklerinin, yer altı suyunun ve yer içindeki diğer önemli yapıların bulunmasına katkıda bulunmaktadır.
Kiel Christian-Albrechts-Üniversitesinin jeofiziksel araştırmalarında önemli konuları:
- Deniz jeofiziği,
- Çevre koruma, arkeoloji ve jeoteknik alanlarıda uygulamalı jeofizik,
- Depremler ve yer kabuğu ile yer mantosunun yapısı,
- Bilgisayar modelleme ve 3 boyutlu veri değerlendirme teknikleri.
www.ifg.uni-kiel.de
"Doğunun ve Batının arkeoloji ve filolojisi" konulu 8546 numaralı ortak araştırma projesi, CNRS (Centre national de la recherche scientifique) ve ENS (École normale supérieure) tarafından, EPHE (École Pratique des Hautes Études) ile birlikte yürütülmektedir. Proje, arkeoloji biliminin de katkılarıyla, nümizmatik, filoloji, tarih ve dilbilim yöntemleriyle eski toplumları, dilleri ve kültürleri incelemektedir. Projede araştırmaların ağırlık noktası, tarih öncesi çağlardan ortaçağa kadar, geleneksel kültürler ile daha sonra eklenen bölgelerin kültürleri arasındaki etkileşim incelenmektedir. ENS’nin bilimsel unsurlarıyla, özellikle Yer Bilimleri Araştırma Enstitüleri arasında yakın işbirliği geliştirilmiştir. PSL* (Paris, Sciences et Lettres) Üniversitesi‘nin IdEx‘ni (Initiative d’excellence) laboratuvarları kapsamı ve araştırma konularıyla (kültür transferleri, çeviriler, kültürlerin kesişme noktaları) projenin önemli bir ortağı haline getirmiştir.
www.archeo.ens.fr
Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün (DAI) görevi, dünya çapında arkeoloji ve eski çağ araştırmaları yürütmektir. Alman Arkeoloji Enstitüsü araştırma projeleriyle, kültür mirasını korumak ve uluslararası bilimsel işbirliği sağlamak amacıyla kültürlerarası diyalog için çaba harcamaktadır. Enstitü, beş kıtaya yayılmış 350 projesiyle faaliyet göstermektedir. İstanbul Şubesi, Alman Arkeoloji Enstitüsü`nün (DAI) 100. yıl dönümü olan 1929`da kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren Aizanoi, Boğazköy, Göbeklitepe, Didyma, Miletos, Pergamon ve Priene gibi önemli antik kentlerin arkeolojik kazısını üstlenen İstanbul Şubesi`nin genel bilimsel yaklaşımlarını, prehistorik çağlardan Osmanlı Dönemi`ne dek Anadolu ve Trakya ile ilgili araştırma projeleri belirlemektedir.
www.dainst.org
IFEA (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü) Fransa ve Avrupa Dışişleri Bakanlığı'na ve Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'ne (CNRS, USR 3131) bağlı bir Fransız kurumudur. Görevi, Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu topraklarında insani ve sosyal bilimler ile eskiçağ bilimleri alanındaki çalışmaları desteklemek ve yönetmektir.
www.ifea-istanbul.net
Avrupa arkeolojisinde Prehistorya araştırmaları, Avrupa kıtasında insanın ilk olarak görülmeye başlandığı yaklaşık 2 milyon yıl öncesinden, yani erken paleolitik dönemden, yeterince yazılı kaynağın mevcut olduğu ortaçağa kadar olan dönemdeki arkeolojik verileri inceleyen bir disiplindir. Çoğunlukla yazılı verileri bulunmayan kültürleri araştırır. Ortaçağ ve yeniçağ arkeolojisi de gittikçe artarak bu disiplin altında incelenmektedir.
www.vfp-archaeologie.uni-muenchen.de
PACEA (De la Préhistoire à l’Actuel. Culture, Environnement et Anthropologie, UMR 5199) CNRS (Centre national de la recherche scientifique) bünyesi içinde, Bordeaux Üniversitesi ve Fransız Kültür ve İletişim Bakanlığı, ayrıca ona bağlı INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) ile ortaklaşa yürütülen bir araştırma projesidir. Araştırmalar üç konu altında toplanmaktadır:
1) Biyolojik çeşitlilikten biyoarkeolojiye,
2) Ölümün arkeolojisi, ritüelleri ve sembolleri,
3) Çevre, yerleşim, yaşam biçimleri.
www.pacea.u-bordeaux1.fr

 


Copyright © NekroPergEol 2016